Kasutajatingimused

1. Üldsätted

1.1 E-poe (edaspidi Kauplus) eeskirjad (edaspidi Eeskirjad) kliendi suhtes, kes on esitanud tellimuse meie e-poele. 

1.2. Kliendil ei lubata tooteid tellida, kui ta pole tutvunud Kaupluse Eeskirjadega. Kõigil juhtudel arvestatakse, et Klient on tutvunud eeskirjadega ja kiidab need heaks ning kinnitab need, tehes vastava märgi tellimise ajal. Klient ei vaidle vastu, et pärast seda, kui ta on esimese tellimise ajal märkinud oma nõusoleku, tehakse seda järgmiste tellimuste juures automaatselt. Neil juhtudel, kui Klient osaliselt või täielikult ei kiida heaks Eeskirju või osa neist, ei saa ta anda tellimust internetis. Vastasel juhul loetakse, et Klient tutvus ja nõustub tingimusteta kõigi Kaupluse Eeskirjadega.

1.3. Kauplus ei võta mingit vastutust neil juhtudel, kui kahju tekib selle tõttu, et Klient, arvestamata soovitusi ja oma kohustusi, ei tutvunud Kaupluse Eeskirjadega, ehkki talle anti selleks võimalus.

1.4. Kauplusel on õigus parandada Eeskirju tõsisel põhjusel ainult siis, kui ta teatab kuupäeva, mil muutused jõustuvad. See tähtaeg ei tohi olla alla 7 päeva e-poes teavitamise momendist. Kuni muutuste jõustumiseni täidetakse Kliendi tellimusi kooskõlas varem kehtinud Eeskirjadega.

2. Privaatsuspoliitika

2.1.Kui Klient tahab Kauplusest tooteid tellida, peab ta ennast e-poes registreerima, sisestama oma meiliaadressi ja parooli. Kauplus kinnitab, et registreerimise fakt ei anna talle õigust saata Kliendile infosõnumeid, välja arvatud need, mis on vajalikud toodete tellimiseks ja kättetoimetamiseks. Kui Klient tahab saada infosõnumeid, antakse talle võimalus neid tellida. Kui Klient ei taha saada infosõnumeid, on tal võimalus neist keelduda.

2.2. Kaupa tellides peab Klient ära märkima kauba kättetoimetamiseks vajalikud Kliendi andmed: ees- ja perekonnanime, aadressi, kuhu kaup toimetada, telefoninumbri ning teised kauba kättetoimetamiseks ja arve esitamiseks vajalikud andmed. Kauplus kinnitab, et selliseid andmeid kasutatakse ainult tellimuse huvides ja kauba kättetoimetamiseks ning arvete vormistamiseks. Kauplus kohustub mitte avaldama sellist teavet kolmandatele isikutele, välja arvatud Kaupluse partnerid, kes osutavad kauba kättetoimetamise teenuseid või teised, kes on seotud Kliendi tellimuse täitmisega. Kõik teised erandid, kui Kliendi isikuteavet avaldatakse kolmandatele isikutele, kooskõlastatakse alati Kliendiga. Kõigil teistel juhtudel võib Kliendi isikuandmeid avaldada kolmandale osapoolele ainult juhtudel, mis on ette nähtud selle riigi õigusaktidega, kus ettevõte on registreeritud.

2.3. Kaupluses registreerudes ja tooteid tellides kohustub Klient hoidma ja mitte kellegagi jagama oma sisselogimise andmeid. Juhul kui Klient avaldab oma sisselogimise andmed, ütleb Kauplus lahti igasugusest sellega seoses olevast vastutusest.

2.4. Eeskirjadega tutvudes kinnitab Klient, et ta on teadlik sellest, et kui ta teostab Kaupluses otsingut, salvestuvad tema arvutis failid, mille saadab internetiserver tema arvutisse. Need failid on vajalikud edukaks otsinguks Kaupluses ja see on tavaline tehnoloogiline lahendus töös igat tüüpi brauseritega.

2.5. Kauplus kinnitab, et püüab kasutada kõige kaasaegsemaid tehnoloogiaid Kliendi andmete kaitsmiseks.

3. Kauba kättetoimetamise kord ja tingimused

3.1. Kaupluse veebilehte külastades valib Klient talle sobivad tooted. Tema valiku alusel kujuneb toodete tellimus. 

3.2. Tooteid valides kinnitab Klient, et tal on piisavalt kompetentsi talle sobivate omadustega toodete valimiseks.

3.3. Pärast kaupade tellimuse koostamist peab Klient sisestama andmed, mis on vajalikud kauba kättetoimetamiseks: oma nime, perekonnanime, aadressi, kuhu kaup toimetada, telefoninumbri ja täiendava teabe, mis võib olla tähtis tellitud kauba kättetoimetamiseks või arve esitamiseks. Kauplus kinnitab, et Kliendi esitatud andmeid kasutatakse ainult kauba müügi ja kättetoimetamise ning arvete väljakirjutamise eesmärgil ilma rikkumata isikuandmete kaitse nõudeid, mida näevad ette selle riigi õigusaktid, kus ettevõte on registreeritud. 

3.4. Klient peab valima ühe Kaupluses võimalikest makseviisidest. Samuti saab valida kaupade kättetoimetamise viisi Kaupluses saadaval olevatest variantidest. Koos sellega kinnitab Klient, et valitud ja kokkulepitud ajal on ta tellimuses näidatud aadressil või on seal tema esindaja, kes võib toodud kauba vastu võtta.

3.5. Pärast tellimuse kinnitamist Kliendi poolt suundub ta Kauplusesse. Tellimus loetakse esitatuks sellest hetkest kui selle saab Kauplus. Kuid tellimust hakatakse täitma alles siis, kui Kauplus saab kinnituse kauba eest tasumise kohta ettevõttest, mille Klient valis arveldamiseks.

3.6. Pärast seda, kui Klient tellib kauba, saadab Kaupluse süsteem talle automaatselt meili tellimuse laekumise kohta. Tellimust hakatakse täitma siis, kui Klient on teinud makse. Kui tellimuse eest ei tasuta 3 tööpäeva jooksul, see annulleeritakse. 

3.7. Kliendi esitatud tellimus salvestatakse Kaupluse andmebaasis.

3.8. Kõigil juhtudel loetakse, et tellimuse esitanud Klient on tutvunud ja nõustunud kõigi Kaupluse Eeskirjadega, aga ka kõigi teiste tellimusega seotud tingimustega.

3.9. Ostmise ajal sõlmitud müügileping koostatakse eesti keeles.

3.10. Tellimus võidakse tühistada võimalikult lühikese aja jooksul (kuni 1 tunni jooksul tellimuse tegemise ajast tööpäeval teatades sellest emailile info@laatsemaailm.ee) , kui Klient pöördub Kaupluse poole Kaupluses viidatud klienditeeninduse kontakte kasutades ja avaldab soovi tellimus tühistada.

3.11 Tühistada ei ole võimalik tellimust, mis on eritellimuskaup, st kauba tarnaeaeg on pikem kui 1-2 tööpäeva. See tähendab, et antud toode spetsiaalselt tellitakse/toodetakse Kliendile.

4. Kauba garantii ja hinnad

4.1. Iga toote kvaliteet on näidatud Kaupluses iga toote kõrval.

4.2. Kauplus märgib ja Klient kinnitab, et ta teab, et Kaupluses esitletud tooted oma värvi, kuju või teiste omaduste poolest ei pruugi vastata reaalsele suurusele, kujule või värvile Kliendi poolt kasutatava tehnilise varustuse iseärasuste tõttu (nt monitor).

4.3. Klient nõustub sellega, et kui ta elektrooniliselt esitab Kaupluses tellimuse, siis peab ta maksma seda hinda, mis seisab tellimuses.

4.4. Hinnad Kaupluses ja tellimuses esitatakse koos käibemaksuga.

4.5. Kauplus müüb tooteid, mis vastavad tellimuses ettenähtud tingimustele. Juhtudel, kui Kliendile müüdud tooted ei vasta tellimuse teatud tingimustele, on Klient kohustatud viivitamata teavitama sellest Kauplust meili teel või muid kanaleid kasutades, aga Kauplus peab rakendama kõiki vajalikke meetmeid puuduste kõrvaldamiseks, kui need tekkisid Kaupluse süül. 

5. Tasumise kord ja tähtajad

5.1. Klient arveldab tellitud toodete eest ühel viisil, mille Kauplus on ära märkinud tellimuses.

5.2. Kui Klient valis internetimakse, kohustub ta viivitamata tasuma toodete eest, vastasel juhul kaotab ta õiguse esitada pretensioone kauba kättetoimetamise tähtaegade rikkumise eest, kuna pärast Kliendi tellimust koostatakse kaubasaadetised alles pärast seda kui Kauplusele on raha laekunud.

5.3. Tellimuse elektrooniline arve koostatakse ja saadetakse Kliendile registreerimisel antud meiliaadressile siis, kui Kauplus väljastab tellimuse. Klient saab ka endale saata elektroonilise arve, minnes oma Kaupluse kontole ja vaadates üle tellimuse üksikasjad. 

6. Kauba väljasaatmine ja kättetoimetamine

6.1. Tooteid tellides kohustub Klient märkima kauba kättetoimetamise koha.

6.2. Klient kohustub tellitud tooted vastu võtma vastavalt pakiautomaadi teenuse pakkuja operaatori kehtestatud ajalimiidi jooksul (tavaliselt 6 päeva pärast pakiautomaati saabumist) või kulleriga kohale toimetamise korral, kulleri kohale jõudmise ajal. Kui Klient andis ebatäpse aadressi, kuhu tellimus saadeti, võtab ta vastutuse ja kannab täiendavad saatekulud ja võimalikud tagastuskulud. Kui Klient ei võta pakiautomaadist või kulleriga kohaletoimetamise ajal, kullerfirma ajalimiidi jooksul pakki vastu ja pakk tagastatakse Müüjale, tasub Klient nii kauba saatmise kui tagastamise kulud.

6.3. Kui toote kõrval näidatakse selle jääki Müüja laos, on see orienteeruv teave toote jäägi kohta, mis võib muutuda tellimuse täitmise käigus ja me ei garanteeri, et tellimuse täitmise ajal seda toodet Müüja laos veel on. Kui toote laojääk pole piisav, märgitakse Kliendile toote kirjelduses selle orienteeruv väljastamise aeg. 

6.4. Kaupluses on iga toote kõrval teave toote koguse ja tarneaegade kohta. Kui tellimuses on mitu toodet, millest osa momendil pole, teavitatakse Klienti puuduolevate toodete saabumise ajast ja võimalikest viivitustest. 

6.5. Kättetoimetamise aeg teatatakse tellimuses ja seda arvestatakse tellimise kuupäevast. Kui tellimuse kuupäev jääb nädalavahetusele või riikliku püha kuupäevale, arvestatatakse tarneaega sellest järgnevast tööpäevast. Kui tooted on laos olemas, valmistatakse tellimus ette 1 tööpäeva jooksul (või pärast seda kui laekub ettemakse). Kui on märgitud toodete tarneajaks 1-2 tööpäeva, toimetatakse kaup kätte tarnijalt või tootjalt ja Kaupluse laost. Aga kui tarneajaks on rohkem kui 3 tööpäeva, tähendab see, et toode valmistatakse spetsiaalselt kliendi tellimuse järgi kliendile.

6.6. Kauplus ei vastuta saadetise hilinemise eest kullerteenistuse tõttu või põhjusel, et Klient andis vale aadressi.

6.7. Toodete kättesaamisel kulleri või postitöötaja kaudu on Kliendil õigus kontrollida, kas pakki pole avatud või pakendit rikutud kättetoimetamise ajal. Kui pakendit on avatud või rikutud transpordi ajal, on Klient kohustatud koostama akti koos kulleri või postitöötajaga ja informeerima Kauplust meili teel. 

6.8. Tasu kauba kättetoimetamise (transpordi) eest arvestatakse kaalu ja asukoha järgi. Tasu arvestatakse automaatselt tellimuse koostamisel, seda võib näha enne selle lõplikku kinnitamist. 

6.9. Kauplus kohustub tagama Kliendile tellimuses näidatud koguse tooteid. Kauplus ei võta endale vastutust juhtudel, kui üle antud toodete kogus ei ole täpne sellepärast, et Klient esitas tellimuses ebaõiged andmed.

6.10. Tooted väljastatakse pakendis, arvestades nende iseloomu ja selleks, et tooted oleksid kõlblikud kasutamiseks vastaval eesmärgil.

6.11. Kauplus kohustub praaktooted vahetama kvaliteetsete toodete vastu. Kui Kaupluses pole sarnaseid tooteid, tagastab Kauplus Kliendile raha praaktoote eest. 

6.12. Kliendil on õigus kvaliteetsed tooted tagastada ilma selgituseta 30 päeva jooksul nende ostmise momendist. Sel juhul tasub transpordikulud Klient. Tagastatavad tooted peavad olema ilma vigastusteta, kasutamata, müügikõlblikud, originaalpakendis ja need peavad olema samas olukorras kui ostmise ajal. Tagastamisele ei kuulu tooted, mis on märgitud punktis 6.14 ja 6.15.

6.13. Klient tasub toodete tagastamise otsekulud (toodete saatmiskulud), täiendavad kulud seoses saatmisviisi valikuga, kui valitakse mitte kõige odavam, mida tavaliselt pakub Kauplus, ja toodete tagastamise kulud, kui toodete spetsiifika tõttu ei saa neid saata tavapostipakiga.

6.14. Toodete tagastamine ei laiene pakitud toodetele, mis avati pärast kättetoimetamist ja mis ei kuulu tagastamisele tervishoiu ja hügieeniga seotud põhjustel.

6.15. Tagastamisele ei kuulu tooted, mis on valmistatud Kliendi spetsiaalsete näpunäidete järgi ja mis toodetakse Kliendi isikliku valiku ja juhendite järgi, või kaubad, mis on mõeldud ainult Kliendi isiklikeks vajadusteks. Nende alla kuuluvad kõik kaubad, mis ei ole Kaupluses laos ja mille tarneaeg on märgitud pikem kui 1-2 päeva.

6.16. Kauplus kohustub viivitamata ja mitte hiljem kui 14 tööpäeva pärast Kliendi toodetest loobumist tagastama kogu raha, kaasa arvatud kauba kättetoimetamise tasu, välja arvatud punktis 6.13. mainitud juhtumid. Kauplus tagastab raha samal viisil, nagu Klient toimis makstes, või teisel viisil, kui Klient sellega nõustub ja mis ei nõua täiendavaid kulusid.

6.17. Kui Klient saab defektse toote, on tal õigus esitada pretensioon, kuna Kauplus võtab enda peale teatud vastutuse Kaupluse kaupade eest.

6.18. Pretensioon tuleb esitada kirjalikult meili teel aadressile info@laatsemaailm.ee. Pretensioon vaadatakse läbi 14 päeva jooksul toodete tagastamise hetkest.

6.19. Klient võib nõuda toodete vahetamist uute vastu, hinna vähendamist või raha tagastamist, kui ta ütleb ära toodetest, kuid ainult juhul, kui defekt on suur, välja arvatud juhtumid, kus Kauplus saab kiiresti vahetada toote uue defektideta toote vastu.

 

7. Kommentaaride esitamine

7.1. Kõik toodete kommenteerimise reeglid kommentaariumis kehtestab ja neid kontrollib Kauplus. Mistahes kommentaari jätmine Kauplusesse tähendab automaatset nõustumist kõigi kommentaari kirjutamise reeglitega.

7.2. Kauplusel on kõigil juhtudel õigus eemaldada kommentaar, mis on vastuolus selle riigi õigusaktidega, kus ettevõte on registreeritud; teiste inimeste õigustega, aga ka kommentaaride kirjutamise eeskirjadega. Samuti jätab Kauplus endale õiguse oma äranägemisel eemaldada mistahes tooteid puudutavad kommantaarid.

7.3. Iga kommentaari kirjutaja kinnitab, et ta ei riku kolmandate osapoolte õigusi ja võtab endale vastutuse oma tegevuse eest, mis rikub ülalnimetatud kinnitusi.

8. Lõppsätted

8.1. Kõik teated Kauplusele tuleb saata kontaktide lehel olevatele aadressidele või kirjutada selleks ettenähtud vormidele.

8.2. Käesolevad Eeskirjad on koostatud vastavuses selle riigi õigusaktidega, kus ettevõte on registreeritud.

8.3. Probleemide puhul, mis väljuvad nende Eeskirjade raamidest, kasutatakse selle riigi õiguakte, kus ettevõte on registreeritud.

8.4. Kõik erimeelsused seoses nende Eeskirjade täitmisega lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui ei jõuta kokkuleppele, lahendatakse vaidlused vastavalt selle riigi seadustele, kus ettevõte on registreeritud.

9. Kontori aadress ja klienditeeninduse kontaktid

9.1. Kontori aadress:

Velillo OÜ

Sakala 16, Tallinn

Eesti

Ettevõtte registreerimiskood: 14179155

Käibemaksukohuslase kood: EE101937328 

9.2. Klienditeeninduse kontaktid:

Konsultatsioon tööpäevadel 10.00 – 16.00.

Emailil: info@laatsemaailm.ee