Privaatsustingimused

Kõiki Läätsemaailm.ee e-poe tellimise ning ostude sooritamise käigus teatavaks saanud personaalseid andmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset teavet. Ettevõte kohustub mitte avaldama kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele, v.a seadustes ettenähtud juhtudel. Ettevõte kasutab kliendi personaalseid andmeid tellitud toodete saatmiseks kliendile või tellimustega seotud küsimuste korral. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist ettevõtte andmebaasist.